საქართველოს მთავრობის სტრატეგია
საქართველოს ევროინტეგრაციის კომუნიკაციის და ინფორმაციის სტრატეგია 2013-2016 წლებისთვის.

2014.02.21

<< Back